Začíname od 1. januára 2023

Mesto Prešov má zo zákona povinnosť zabezpečiť triedenie kuchynského bioodpadu najneskôr do roku 2023. V každej mestskej časti, kde bude zber kuchynského bioodpadu zavedený, vzniká povinnosť všetkým pôvodcom odpadu sa do systému zberu zapojiť.


AKO ZAČAŤ S TRIEDENÍM KUCHYNSKÉHO BIOODPADU?

DOMÁCNOSTI V BYTOVÝCH DOMOCH

Obyvatelia bytových domov triedia kuchynský bioodpad do vlastného vedierka.
Vo vedierku môže byť kompostovateľné vrecko.

Po naplnení vedierko alebo zauzlené vrecko vložte do 240 l hnedej zbernej nádoby označenej nálepkou „Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad“, ktorá bude umiestnená v blízkosti bytového domu.

Ďakujeme,
že po vyhodení kuchynského bioodpadu kontajner riadne zatvoríte.

Druh nádoby:
DOMÁCNOSTI V RODINNÝCH DOMOCH

Obyvatelia rodinných domov triedia kuchynský bioodpad do dodaného 23 l vedierka. Ak použijete vrecko do vedierka, musí byť kompostovateľné. Toto 23 l vedierko vykladajte na obvyklé odvozné miesto zmesového odpadu v deň odvozu.

Dni vývozu:

Druh nádoby:

Aký je rozdiel v zbere kuchynského bioodpadu a záhradného bioodpadu?


Zber kuchynského bioodpadu bude prebiehať počas celého roka. Záhradný bioodpad bude naďalej vyvážaný sezónne od marca do novembra.


Prosím, nevhadzujte kuchynský bioodpad do nádob na záhradný bioodpad, tieto druhy odpadu majú rozdielne spracovanie.


Odpad z ovocia a zeleniny je možné kompostovať doma. Avšak kuchynský odpad, ako mäso, ryby a mliečne výrobky spolu s akýmkoľvek vareným jedlom, domáci kompostér nedokáže plnohodnotne spracovať.