Začíname od septembra v lokalite ŠVÁBY!

Pilotný projekt

Mesto Prešov má zo zákona povinnosť zabezpečiť triedenie kuchynského bioodpadu najneskôr do roku 2023. V každej mestskej časti, kde bude zber kuchynského bioodpadu zavedený, vzniká povinnosť všetkým pôvodcom odpadu sa do systému zberu zapojiť.

Od soboty 20. augusta 2022 budeme distribuovať vedierka na triedenie kuchynského bioodpadu pre obyvateľov mestskej časti Šváby.

23 l vedierka a informačný leták prinesú naši pracovníci priamo do mestskej časti, ich prevzatie je potrebné potvrdiť podpisom.

Obyvatelia rodinných domov dostali informáciu o čase distribúcie aj prostredníctvom vhodeného infoletáčika do schránky. Ak v danú sobotu si občania nebudú môcť vyzdvihnúť vedierko, majú možnosť si ho prevziať na prevádzke TSmP, a.s. na ulici Jesenná 3 v pracovných dňoch od 8.00 do 14.00 hod.

Harmonogram pre rodinné domy na bezplatné prevzatie 23 l vedierka na kuchynský bioodpad

Deň 20.8.2022
v čase od 7:30 hod. do 9:00 hod. na ulici Jiráskovej pri moste
v čase od 9:30 hod. do 11:30 hod. na ulici Chalúpkovej pri moste
v čase od 12:30 hod do 13:30 hod na ulici Royova-Soľná/križovatka/

Obyvatelia rodinných domov triedia kuchynský bioodpad do dodaného 23 l vedierka. Ak použijete vrecko do vedierka, musí byť kompostovateľné. Toto 23 l vedierko vykladajte na obvyklé odvozné miesto zmesového odpadu v deň odvozu.Obyvatelia bytových domov budú informovaní o možnosti zapojiť sa do zberu kuchynského bioodpadu prostredníctvom vyvesených informačných letákov na vchodových dverách bytových domov.

Rozvoz 240 l nádob na kuchynský bioodpad v lokalite Šváby pre bytové domy bude prebiehať 30.augusta 2022.

Obyvatelia bytových domov triedia kuchynský bioodpad do vlastného vedierka. Vo vedierku môže byť kompostovateľné vrecko. Po naplnení vedierko alebo zauzlené vrecko vložte do 240 l hnedej zbernej nádoby označenej nálepkou „Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad“, ktorá bude umiestnená v blízkosti bytového domu.

Prosíme vás, aby ste kuchynský bioodpad začali doma triediť najskôr týždeň pred prvým zberom. Termín prvého zberu pre mestskú časť Šváby, kde začíname s pilotným projektom je od 36. týždňa. V rodinných domoch bude zber prebiehať 1x týždenne a to v pondelok a pri bytových domoch bude zber prebiehať 2x do týždňa a to pondelok a štvrtok.


AKO ZAČAŤ S TRIEDENÍM KUCHYNSKÉHO BIOODPADU?

DOMÁCNOSTI V BYTOVÝCH DOMOCH

Obyvatelia bytových domov triedia kuchynský bioodpad do vlastného vedierka.
Vo vedierku môže byť kompostovateľné vrecko.

Po naplnení vedierko alebo zauzlené vrecko vložte do 240 l hnedej zbernej nádoby označenej nálepkou „Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad“, ktorá bude umiestnená v blízkosti bytového domu.

Ďakujeme,
že po vyhodení kuchynského bioodpadu kontajner riadne zatvoríte.

Dni vývozu:

Druh nádoby:
DOMÁCNOSTI V RODINNÝCH DOMOCH

Obyvatelia rodinných domov triedia kuchynský bioodpad do dodaného 23 l vedierka. Ak použijete vrecko do vedierka, musí byť kompostovateľné. Toto 23 l vedierko vykladajte na obvyklé odvozné miesto zmesového odpadu v deň odvozu.

Dni vývozu:

Druh nádoby:

Aký je rozdiel v zbere kuchynského bioodpadu a záhradného bioodpadu?


Zber kuchynského bioodpadu bude prebiehať počas celého roka. Záhradný bioodpad bude naďalej vyvážaný sezónne od marca do novembra.


Prosím, nevhadzujte kuchynský bioodpad do nádob na záhradný bioodpad, tieto druhy odpadu majú rozdielne spracovanie.


Odpad z ovocia a zeleniny je možné kompostovať doma. Avšak kuchynský odpad, ako mäso, ryby a mliečne výrobky spolu s akýmkoľvek vareným jedlom, domáci kompostér nedokáže plnohodnotne spracovať.